Spark LX [2016]

ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี!

PRODUCT INFORMATION

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เลือกรุ่น

ดิสก์เบรก,ล้อแม็ก,สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า ดิสก์เบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์ทมือและสตาร์ทเท้า ดิสก์เบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์ทเท้า ดรัมเบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์ทเท้า
Spark LX รุ่น ดิสก์เบรก,ล้อแม็ก,สตาร์มือและสตาร์เท้า สีดำ-แดง
Spark LX รุ่นดิสก์เบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์มือและสตาร์เท้า สีดำ-แดง
Spark LX รุ่นดิสก์เบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์เท้า สีดำ-แดง
Spark LX รุ่นดรัมเบรก,ล้อซี่ลวด,สตาร์เท้า สีแดง
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
43,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
43,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
41,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
41,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
41,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
41,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
39,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
39,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
39,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
39,500 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
37,000 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
Yamaha Spark115 LX ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์ ทนจริง! ประหยัดจัง! ถูกใจ...ชีวิตดี๊ดี! รถครอบครัว 115 ซีซี. ที่ออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่า ด้วยสมรรถนะความทนทาน แรงดี ขับขี่ง่าย ไม่จุกจิก ประหยัดด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะสำหรับรถ มีเกียร์โดยเฉพาะ เติมน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ได้ใช้แล้วชีวิต…ดี๊ดี!
ราคาแนะนำ
37,000 .-
*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นร้านผู้จัดจำหน่ายโปรดสอบถามรายละเอียดที่ร้านผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่าน
technology

FEATURE

ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์

เท่ดี๊ดี! ล้อแม็กสปอร์ต แกร่งยิ่งขึ้น
ล้อแม็กสีดำ 5 ก้าน ขนาด 17 นิ้ว เท่ ทน แข็งแกร่ง
ใหญ่ดี๊ดี! ที่เก็บของใต้เบาะขนาด 9.2 ลิตร
ใหญ่ ดีไซน์ลงตัว เก็บของได้จุใจ
ชีวิตดี๊ดี! ไฟหน้าฮาโลเจน ส่องสว่างไกล
ที่มาพร้อมบังลมหน้าสไตล์เร้าใจ ใช้วัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง

INFOGRAPHIC

ล้ำสมัยอย่างมีสไตล์

ยามาฮ่า สปาร์ค แอลเอ็กซ์


MODEL &
SPECIFICATION

รุ่นรถและข้อมูล

ราคาแนะนำ
37,000 .-
ปริมาตรกระบอกสูบ
114 ซีซี.
divided
อัตราส่วนกำลังอัด
9.3:1
divided
ความสูงจากพื้นถึงเบาะ
775 มม.

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์