นโยบายความเป็นส่วนตัว

ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (”เรา”) เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการเว็บไซต์ www.yamaha-motor.co.th เราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน เราจึงมีนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้ใช้งานการอ้างอิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าวในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเว็บไซต์นี้ด้วย อาทิ เว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์พกพาและแอปพลิเคชั่นต่างๆ ซึ่งเมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยินยอมให้เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย และดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ทั้งนี้ เราได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและจะรักษาข้อมูลที่ได้รับจากท่านไว้อย่างปลอดภัยตามนโยบายและมาตรฐานของบริษัทเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน
การเก็บข้อมูลและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เมื่อท่านเข้าชมและใช้บริการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา อาจมีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล เป็นต้น เราจะเก็บข้อมูลเหล่านี้เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาด และอาจใช้ข้อมูลของท่านแก่หน่วยงานภายใน ที่เป็นตัวแทนของเราในการจัดเก็บเว็บไซต์และกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรา หรือหน่วยงานภายนอกที่เราใช้ในบางบริการ
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตามปกติแล้วเราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน แต่อย่างไรก็ตาม เราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านให้กับบริการอื่นซึ่งสนับสนุนการใช้งานเว็บไซต์ หรือจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับหน่วยงานทางกฎหมายและหน่วยงานของรัฐเพื่อความปลอดภัย และในบางกรณีเราอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับนักกฎหมายของเราเพื่อดำเนินการทางกฎหมายใดๆ
การแก้ไขนโยบายความปลอดภัยและข้อปฎิเสธความรับผิดชอบ
เราดำเนินการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอย่างสม่ำเสมอ และหากเราได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการตรวจสอบ ติดตามผล ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจกำกับดูแลการให้บริการแอพพลิเคชั่น และหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคต่างๆ อย่างดีที่สุด
เราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า และอาจปฏิเสธความรับผิดชอบตามที่เราเห็นสมควร โดยเราจะแจ้งข้อมูลใหม่ให้ท่านทราบ เมื่อมีการปรับปรุงข้อมูลเพื่อท่านจะได้ทราบถึงวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
คุกกี้
เว็บไซต์ของเราได้ใช้เทคโนโลยีคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ออนไลน์ของท่าน
คุกกี้ คือ แฟ้มข้อมูลขนาดเล็กมากที่เว็บไซต์บันทึกลงบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ เพื่อเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ขอใช้บริการกรอกโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานของคุกกี้หรือปฏิเสธใช้งานของคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์