YTA

ยามาฮ่า เทคโนโลยี อะคาเดมี

YTA

โครงการอบรมพนักงานจากผู้จำหน่าย

motorbike
โครงการ YAMAHA TECHNOLOGY ACADEMY (YTA) คือโครงการอบรม พนักงานให้กับผู้จำหน่ายของยามาฮ่า โดยที่ผ่านมายามาฮ่าได้จัดการอบรม ทุกภูมิภาคในประเทศไทย เพื่อให้พนักงานของตัวแทนจำหน่ายของยามาฮ่าเพิ่มขีด ความสามารถในการทำงานเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ โดยโครงการอบรมมีหลักสูตร หลายด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการที่ร้านของตัวแทนจำหน่าย ได้อย่างครบถ้วน
   yrasvimg01    
BRONZE COURSE
ระยะเวลาหลักสูตร
1 สัปดาห์ / 40 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมช่างร้านผู้จำหน่ายให้มีความรู้ ในส่วนทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สามารถนำไปปฏิบัติงานตรวจสอบรถใหม่ก่อนการส่งมอบ การตรวจสอบรถตามระยะมาตราฐานศูนย์บริการยามาฮ่า และการสร้างพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
yrasvimg01 
SILVER COURSE
ระยะเวลาหลักสูตร
1 สัปดาห์ / 40 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมช่างร้านผู้จำหน่ายให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะความชำนาญ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาของรถจักยานยนต์ ร่วมถึงการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หัวฉีดยามาฮ่า (Yamaha Diagnostic Tool) เพื่อให้เป็นมาตราฐานในการตรวจสอบรถจักยานยนต์ให้แก่ลูกค้า

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
yrasvimg01
GOLD COURSE
ระยะเวลาหลักสูตร
1 สัปดาห์ / 40 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

อบรมช่างร้านผู้จำหน่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในศูนย์บริการ ให้สามารถวิเคราะห์ปัจจัยของปัญหา บริหารจัดการเวลา และการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้การบริการตรงตามมาตราฐานศูนย์บริการยามาฮ่า

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
REQUEST FOR INTEREST
รับข้อมูลสินค้ายามาฮ่า
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์