PROCARE

โปรแคร์

ALL IN ONE SERVICE

บริการครบวงจร

motorbike


การบริการหลังการขายเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า รวมถึงการบริการให้เกินความคาดหวังของลูกค้าก็เป็นหนึ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ยามาฮ่าโปรแคร์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า และสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ประกอบด้วยขั้นตอนการทำงานอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และเป็นมาตรฐานงานบริการแบบใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความรักในตราสินค้าการกลับมาซื้อหรือเปลี่ยนมาซื้อสินค้าและบริการจากศูนย์บริการยามาฮ่า ซึ่งมีวิธีการทำงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้
Procare logo

OUR SERVICE

บริการของเรา

1.ตรวจสอบรถใหม่ YDT

ตรวจสภาพรถใหม่ด้วย
คอมพิวเตอร์ก่อนส่งมอบ

 

2.แนะนำข้อมูลการใช้รถ

แนะนำข้อมูลการใช้รถ
และบำรุงรักษาตามระยะ

 

3.โทรนัดหมายลูกค้า

โทรนัดลูกค้าเพื่อ
เข้ารับบริการตามระยะ

 

4.ตรวจสอบตามระยะ YDT

ตรวจสอบและบำรุงรักษา
รถด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

5.อธิบายรายละเอียดและทำความสะอาด

อธิบายรายละเอียดงาน
ซ่อมและทำความสะอาดรถ
ก่อนส่งมอบ

 

6.สอบถามความพึงพอใจ
สอบถามความพึงพอใจ
ลูกค้าในการให้บริการผ่าน
ทางออนไลน์

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
REQUEST FOR INTEREST
รับข้อมูลสินค้ายามาฮ่า
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์