Winner-Announcement-banner-640x420-up-pro
Winner-Announcement-1200x775-up-pro ชมวีดีโอ

โปรโมชัน

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีรับเสื้อแจ็คเก็ต YAMAHA สุดเท่ห์

12

มี.ค. 63

Winner-Announcement-banner-800x600-up-pro_01
                   

     จากที่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดทำโปรโมชั่นแคมเปญให้กับลูกค้าที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารุ่น YZF-R3, MT-03, YZF-R15 และ MT-15 ในระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 ณ ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าอย่างเป็นทางการ ทั่วประเทศ มีสิทธิ์ในการร่วมชม และเชียร์การแข่งขัน OR THAILAND GRAND PRIX 2020 พร้อมร่วมกิจกรรม Meet & Greet นักแข่งยามาฮ่า (รวมมูลค่า 302,000 บาท)

     เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด-19 ที่มีอยู่ในขณะนี้ ทางบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องปลอดภัยกับลูกค้า ดังนั้นบริษัทฯ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นแคมเปญของรางวัลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว เป็นเสื้อแจ็คเก็ต YAMAHA (ยี่ห้อ Taichi) สุดเท่ห์ จำนวน 50 รางวัล แทน (รวมมูลค่าของรางวัล 324,500 บาท)

     โดยขอประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับเสื้อแจ็คเก็ต YAMAHA สุดเท่ห์ (ยี่ห้อ Taichi) จำนวน 50 รางวัล ดังนี้

 
จ.เชียงใหม่

1. อภิวัฒน์ ทนันชัย
2. ดุจดาว  ทองรอด
3. ปวีณ ส่วนต๊ะ
 
จ.เชียงราย

1. พีรวัฒน์ ภัควินิมัย
2. สมศักดิ์ ยาสาระ

 
จ.แม่ฮองสอน
 
1.อธิชัย ศรีวิชัย

กทม.

1. ปุรเชษฐ์ มิ่งส่วน
2. ภาณุวัฒน์ ป่าเเดง
 
จ.กาฬสินธุ์

1. ประยงค์ แก้วพรม
2. ขุนไทย ภูทองเงิน
3. วชิรพงษ์ รัตนวงษ์
4. รักสิทธิ์ ภูผาหลวง
5. ผ่องศรี ยานอาษา
6. วาที ฤทธิ์สิห์
7. ธนาวุฒิ นะกองดี
 
จ.กำแพงเพชร
 
1. สมบูรณ์ บดีรัฐ
 
จ.ขอนแก่น

1. เส็ง คนรู้
2. วินิน นาหัวดง


จ.นครราชสีมา

1. สุชาติ แทนนรินนอก
2. สุนิษา อินาวัง
3. พิมพิกา ส่องแสง

 
จ.บุรีรัมย์

1. เต็ม พิมโพธิ์
2. กิตติทัต อดีตรัมย์


จ.มหาสารคาม

1. จำปี ปิดตาทะสา
2. ประทีบ เข็มเพ็ชร
3. วิเชียร ดอนกลาง
4. สุกรี เสนานันท์
5. ชินวัฒน์  ตะวัน
6. วรุฒ สุระพล
7. นิสา ครองยุทธ


จ.ศรีสะเกษ

1. กุลนิภา  ศรีสวัสดิ์

จ.สุโขทัย

1. พงศ์พัฒน์ โอรสรัมย์

จ.หนองบัวลำภู

1. กชพรรณ มาเพ็ชร
2. ฉวีวรรณ ยุพาณิช
3. ณัฐพล สุริยศ


จ.อุบลราชธานี

1. ธวัฒชัย วงศ์ใหญ่
2. เพชรทอง  เฉวียงวงค์
3. กำธร แสนนา
4. มานิจ  มามาก
5. สิทธิชาติ บุตตะวงศ์
6. นันทวุฒิ  สุตรา
7. วีระชัย เครือดี
8. หนูเพียร หงษ์ไชยคำ
9. เด่นชัย เจริญทรัพย์
10. จักริน ปาวิชัย
11. กิตติพงษ์ อ่อนคำ
12. พงศกร  ผลดก
13. สายันต์ สุขรอด
14. อรัญญา  สายดี
15. อรพรรณ  ธรรมวงค์

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
REQUEST FOR INTEREST
รับข้อมูลสินค้ายามาฮ่า
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์