YRA CONTACT

ติดต่อ YRA
เลือกหลักสูตรที่สนใจเข้ารับการอบรม
ข้อมูลส่วนตัว
ช่องทางการติดต่อ
ท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาลเนื่องจากการเจ็บป่วยร้ายแรง ผ่าตัด พิการทางร่างกายหรือไม่
Select a choice
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
Select a choice
ท่านขับรถจักรยานยนต์มาแล้ว
มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่
Select a choice
 
ท่านเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือไม่
Select a choice
กฏ-ระเบียบของสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า สำหรับผู้เข้าอบรม
  1. ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีร่างกายพร้อมสำหรับการฝึกอบรม
  2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องประพฤติให้เหมาะสมกับการเป็นผู้รับการอบรม
  3. ห้ามแสดงกิริยาอาการโอ้อวด ขับขี่โลดโผนหรือแสดงตนว่าขับขี่เก่งในสนามฝึกขับขี่โดยเด็ดขาด
  4. ห้ามเล่นการพนัน ห้ามดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาภายในสถาบันฯ และอนุญาตให้สูบบุหรี่ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น
  5. ผู้เข้ารับการอบรมต้องแต่งกายในชุดฝึกที่รัดกุมหรือตามที่สถาบันฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
  6. การฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้งต้องอยู่ในความดูแลของครูฝึก เชื่อฟังและปฎิบัติตามคำสั่งของครูฝึกสอนและห้ามฝึกขับขี่เองโดยพลการ
  7. รถจักรยานยนต์สำหรับการฝึก ต้องเป็นรถที่ทางสถาบันฯ จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
  8. ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมให้ครบตามหลักสูตรที่ทางสถาบันฯ กำหนด
  9. กรณีการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวด้วยความประมาทเช่นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้รับการฝึกอบรมในระหว่างการ ฝึกอบรม ไม่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถาบันฯ แต่ประการใด ผู้รับการฝึกอบรมต้องรับผิดชอบด้วยตนเอง
  10. ผู้เข้ารับการอบรมต้องยอมรับผลการอบรมและการทดสอบที่ทางสถาบันฯ ประเมินทุกประการ

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDING ACADEMY
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์