หลักสูตรอบรม-และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์-รุ่นที่-9-2563
หลักสูตรอบรม และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า
27 มี.ค. 2563 - 28 มี.ค. 2563

OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ได้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย เกิดความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพเส้นทาง ลดการสูญเสียบุคลากร และทรัพย์สินอันเกิดจากอุบัติเหตุทางถนน
 2. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และเสริมสร้างวินัยจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ สามารถขับขี่บนท้องถนนเมืองไทยได้อย่างปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย
 3. เพื่อร่วมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน เป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์
 4. ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ มีใบอนุญาตขับขี่อย่างถูกต้องตามกฏหมาย

COURSE SUMMARY

รูปแบบการฝึกสอน

การอบรม และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ขอรับการอบรม และสอบใช้เวลาทั้งสิ้น 15 ชั่วโมง

 • ภาคทฤษฎี: ใช้ระยะเวลา 5 ชั่วโมง
 • ภาคปฏิบัติ: ใช้ระยะเวลา 10 ชั่วโมง

การฝึกอบรมภาคทฤษฎี การทดสอบต้องดำเนินการทดสอบ ณ สถาบันฯ เท่านั้น เนื่องจากต้องทดสอบด้วยเครื่องทดสอบระบบอิเลคทรอนิคส์ หรือ E-exam ซึ่งติดตั้งอยู่ที่สถาบันฯ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
 • ผู้อบรมต้องมีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์
 • ผู้อบรมจะต้องไม่ตาบอดสี หรือมีสายตาที่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ผู้อบรมต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการหรือผิดปกติ

เอกสารที่ต้องเตรียม/ การแต่งกาย

 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน (เอกสารนำมายื่นในวันอบรม)
quoteleft

หลักสูตรอบรม และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

quoteright
quoteleft

หลักสูตรอบรม และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

quoteright
quoteleft

หลักสูตรอบรม และทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์

quoteright
information
ระยะเวลาการฝึกอบรม
 • ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น
จำนวนผู้ฝึกอบรม
 • 35 - 40 ท่าน/ 1 รุ่น
ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการอบรม
 • ค่าใช้จ่ายการอบรม 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน)
สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ
 • เสื้อยืดแขนยาว จำนวน 1 ตัว/ ท่าน
 •  คู่มือขับขี่ปลอดภัย
 • ปากกา
 • อาหารกลางวัน/ ของว่าง และเครื่องดื่ม
 • ทางสถาบันฯ จัดเตรียมรถจักรยานยนต์ภาคปฏิบัติขับขี่ ทั้งรถเกียร์ธรรมดา, รถแฮนด์คลัตช์ และรถออโตเมติก พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัยในการฝึกอบรม
ติดต่อเราหากสนใจหลักสูตร YRA ติดต่อเรา กลับไปดูหลักสูตรทั้งหมด

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDING ACADEMY
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์