ABOUT YRA

เกี่ยวกับ YRA

YRA : YAMAHA RACING ACADEMY

YRA : สถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

motorbike
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการจัดโครงการ
"อบรมขับขี่ปลอดภัย - ทำใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์" ในสถานศึกษาทั่ว
ประเทศเฉลี่ยปีละ 40 - 50 ครั้ง โดยใช้ชื่อโครงการว่า "Yamaha Riding
Technique" หรือ YRT ร่วมกับภาครัฐ ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก , กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย(ปภ.) , ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
ปี 2550 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้จัดสร้างสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า "YAMAHA RIDING ACADEMY" หรือ YRA โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ - เพื่อเป็นสถานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย และถูกวิธี - เพื่อเป็นสถาบันสอนขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้แก่บุคคลทั่วไป นักเรียน - นักศึกษา ไปจนถึงหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้รับการรับรอง มาตรฐานจาก "กรมการขนส่งทางบก" กระทรวงคมนาคม
งบประมาณการลงทุนกว่า 300 ล้านบาท บนเนื้อที่ 18,843 ตารางเมตร แบ่งเป็นอาคารสำนักงานและฝึกอบรม 8,966 ตารางเมตร และเป็นสนาม ทดสอบ 10,907 ตารางเมตร ประกอบด้วยส่วนที่สำคัญดังนี้

ส่วนที่ 1
อาคารฝึกอบรม ประกอบด้วยห้องฝึกอบรมต่างๆ ที่มีความพร้อมทั้งด้านการฝึกอบรมและ มาตรฐานระดับสากล โดยมีความโดดเด่นท่ี่ห้องทดสอบ การขับขี่เสมือนจริง (Simulator Room) ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับห้องทดลองการบินของสายการบินชั้นนำของโลก และเป็นครั้งแรกของเมืองไทย

ส่วนที่ 2
หอประชุมขนาดใหญ่ (Auditorium) ขนาดความจุได้ถึง 265 ที่นั่ง ด้วยระบบแสง เสียงที่สมบูรณ์แบบพร้อมเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการประชุม สัมนาอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3
สนามทดสอบ (Riding Course) ขนาดพื้นที่ 10,907 ตารางเมตร ได้มาตรฐานตามกรมการขนส่งทางบกกำหนด และเป็นมาตรฐานเดียวกับ สนามทดสอบในประเทศญี่ปุ่น

ส่วนที่ 4
ทางวิ่งทดสอบประสิทธิภาพการขับขี่ความเร็วสูง (High Speed Lane) ระยะทางกว่า 300 เมตร

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDING ACADEMY
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์