แลกฟรี! หน้ากากผ้า Yamaha สุดเท่...!!

สิทธิพิเศษ

แลกฟรี! หน้ากากผ้า Yamaha สุดเท่...!!

5

Points

แลกฟรี! หน้ากากผ้า Yamaha สุดเท่...!!

หน้ากากผ้า Yamaha สุดเท่..!!


เงื่อนไขสิทธิ์

1. สามารถแลกสินค้าฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น
2. สินค้านี้สามารถแลกฟรีได้โดยใช้คะแนนที่ระบุต่อสินค้า ต่อการแลกรับฟรี 1 ชิ้นเท่านั้น ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นจะใช้คะแนนในการแลกรับไม่เท่ากัน
3. สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรับสินค้าได้สูงสุด 1 ชิ้นเท่านั้น
4. สินค้ามีจำนวนจำกัด หากสินค้าได้ถูกแลกไปหมดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือชดใช้หาสินค้ามาทดแทนให้ทุกกรณี
5. สินค้าจะเริ่มจัดส่งแบบลงทะเบียน ภายใน 15 วันทำการ ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หลังการแลกฟรีเสร็จสมบูรณ์
6. สินค้าที่แลกรับไปแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยแจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่รับสินค้า และส่งสินค้าคืนบริษัทฯภายใน 14 วัน (นับวันจากเลข Tracking เท่านั้น) นอกเหนือจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
7. ในกรณีที่ไม่มีที่อยู่สมบูรณ์ในการจัดส่ง จะต้องติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-645-0014 ภายใน 7 วันและเวลาทำการ หากไม่มีการติดต่อจะถือว่าการแลกเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนคะแนนที่แลกมาทุกกรณี
8. ในกรณีที่มีที่อยู่ในการจัดส่ง แต่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่อยู่ที่ให้มา และมีการตีกลับของสินค้ามายังผู้ส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าให้อีกครั้ง
9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Smart Reward Contact Center โทร. 02 6451995 (จ-อา เวลา 10.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA CLUB THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์