ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาฮ่า จัดแคมเปญ “อะไหล่แท้ แจกจริง ปี8” ให้กับช่างซ่อมอิสระ

20

พ.ค. 63

 

     บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดแคมเปญ “อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 8” ให้กับช่างซ่อมอิสระ เพื่อเป็นการส่งเสริมการจำหน่ายอะไหล่แท้ยามาฮ่าและน้ำมันเครื่องยามาลู้ป ให้เข้าถึงร้านซ่อมอิสระและเป็นการกระจายสินค้าให้ไปสู่ลูกค้าที่ใช้รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากยิ่งขึ้น โดยผู้ที่เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถจักรยานยนต์,น้ำมันเครื่องยามาลู้ป, อุปกรณ์ตกแต่ง, เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย และสินค้าวาย-เทค ภายใต้เครื่องหมายการค้ายามาฮ่า มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 7 แสนบาท สามารถเข้าร่วมแคมเปญได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 พฤศจิกายน 2563

รายละเอียดสิ่งของรางวัล

รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น FINN จำนวน 2 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 45,500 บาท

รวมมูลค่า 91,000 บาท (จับครั้งละ   1 รางวัล)

รางวัลที่ 2 สร้อยคอทองคำหนัก 2 สลึง จำนวน 20 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 13,625 บาท

รวมมูลค่า 272,500 บาท (จับครั้งละ  10 รางวัล)

รางวัลที่ 3 ชุดYAMAHA Gift Set       จำนวน 200 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ   1,700 บาท

รวมมูลค่า 340,000 บาท (จับครั้งละ 100 รางวัล)

วิธีการร่วมสนุก

เจ้าของร้านซ่อมอิสระเท่านั้น ที่ซื้อสินค้ายามาฮ่าทุกประเภทรวมทั้งสินค้าวาย-เทค เขียนชื่อ-นามสกุล ร้านค้า ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และชื่อร้านที่ซื้อผลิตภัณฑ์ พร้อมติดสติ๊กเกอร์ Yamaha Genuine Parts & Accessories หรือติดฝาฟอยล์น้ำมันเครื่องยามาลู้ปลงบนคูปองชิงโชค และส่งไปที่ ตู้ปณ.98 ปณศ.คลองจั่น กทม.10240

เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล

1.มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563

2.คูปองชิงโชคไม่สามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ จับครั้งต่อครั้ง ไม่มีเก็บรวบรวมจับในครั้งต่อๆไป

3.หมดเขตการส่งชิ้นส่วนวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยยึดจากตราประทับไปรษณีย์

4.ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง

5.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็น ต้นไป

6.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะต้องเป็นผู้มารับรางวัลด้วยตนเอง หลังจากที่ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ

7.ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

8.ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชนและรายละเอียดของร้าน ID Shop หรือร้านซ่อมอิสระ เพื่อเป็นหลักฐานการรับรางวัล

9.หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่านั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข

10.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขี้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5% และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด

11.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

12.ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ฉบับมาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)

13.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จะต้องดำเนินการจดทะเบียนและ พรบ. รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับของรางวัลเอง

14.พนักงานของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและพนักงานร้าน / ร้านผู้จำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของยามาฮ่าและพนักงานร้าน / คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการส่งสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ มิฉะนั้นจะโดนปรับ 10,000 บาท

15.ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการของบริษัทฯได้

16.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

17.กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน

18.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทางเพจ Yamaha Parts and Accessories  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 และ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

 

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์