ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาลู้ปแจกโชค ให้ลูกค้ายามาฮ่าลุ้นขี่ MT-07 ชมโมโตจีพี 2019 ที่บุรีรัมย์

16

ก.ย. 62


คุณวัชรินทร์ หนูประสิทธิ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายอะไหล่ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด นำทีมจับรางวัลและมี ร.ต.อ.จักรกฤษ พุชพงษ์ รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธร บ้านโป่ง จ.ราชบุรี มาเป็นกรรมการในการจับรางวัลแคมเปญ“ยามาลู้ปมอบโชค ปีที่ 7” มอบโชคใหญ่ให้กับลูกค้ายามาฮ่า มูลค่ากว่า 5 แสนบาท ลุ้นขี่ยามาฮ่าMT-07,แพ็กเกจทัวร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบโมโตจีพี 2019 แบบติดขอบสนาม ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ทางYamaha Parts and Accessories ตั้งแต่ 12 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี "ยามาลู้ปมอบโชค ปี 7"
รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า MT-07 จำนวน 1 รางวัล
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1 สุรัตน์ เสนาจันทร์ สุโขทัยรางวัลที่ 2 แพ็กเกจทัวร์ MotoGP 2019 บุรีรัมย์ จำนวน 5 รางวัล
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1 สหรัฐ สุวรรณภูสิทธิ์ นครราชสีมา
2 ผกามาศ จันน้ำคบ พิษณุโลก
3 ปิยะวัฒน์ ธรรมานุวงศ์ ลำพูน
4 วงศกร เคลือบบุตร สระบุรี
5 อัครวัฒน์ ดิลกจรัสพงศ์ อุตรดิตถ์รางวัลที่ 3 เสื้อโปโล YAMAHA RACING จำนวน 100 รางวัล
(จัดส่งทางไปรษณีย์)
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1 นนทกร ซอนสุข เชียงใหม่
2 ปรีชา ใจเมือง เชียงใหม่
3 พรศักดิ์ พิมพิสาร เชียงใหม่
4 สุเมธ อุ่นใจ เชียงใหม่
5 เกษม พรมคำ เพชรบูรณ์
6 ชวา เสนจอม เพชรบูรณ์
7 ณฐนน นามวงษ์ เพชรบูรณ์
8 ธวัชชัย พิพิษกล เพชรบูรณ์
9 ชัยวัตร แก้วสุวรรณ เพชรบูรณ์
10 มณฑาทิพย์ พลฤทธิ์ เพชรบูรณ์
11 มาณวิภา โพธิ์กล่ำ เพชรบูรณ์
12 มิตรชาย ขจรไพร เพชรบูรณ์
13 มุกข์ ต้นพรม เพชรบูรณ์
14 ราชัน ทองน้อย เพชรบูรณ์
15 วิรัช เบ้าสาทร เพชรบูรณ์
16 ศรายุทธ ผันบุญ เพชรบูรณ์
17 สมวงค์ สุขธรรม เพชรบูรณ์
18 อุเทน สินทา เพชรบูรณ์
19 สมชาย เท่าตัน แพร่
20 อนุธิดา จันมณี แพร่
21 เจษฎาภณฑ์ ตระกูลเซ่า กระบี่
22 กัลยา จันดา กรุงเทพมหานคร
23 ชาติชาย บุญสิริฉาย กรุงเทพมหานคร
24 นครศักดิ์ คงเหลือสิน กรุงเทพมหานคร
25 นรากร พรหมศิริ กรุงเทพมหานคร
26 นันทิยา ยศศร กรุงเทพมหานคร
27 พงศกร ฉายงาม กรุงเทพมหานคร
28 ภูมินทร์ กลัดปรี กรุงเทพมหานคร
29 วีระ สุขสิน กรุงเทพมหานคร
30 อภิวัฒน์ โตโยทะกา กรุงเทพมหานคร
31 อาทร คชภูมิ กรุงเทพมหานคร
32 จตุพร เชื้อทอง กาญจนบุรี
33 อดิศักดิ์ ยิ่งมี กาญจนบุรี
34 ศิวโรจน์ พลน้ำเที่ยง ขอนแก่น
35 พงษ์ศักดิ์ ตรีทอง ชุมพร
36 วิทยา เจือกโว้น ตรัง
37 จักรกฤษณ์ ทุมเมืองปัก ตาก
38 บุญลือ ได้สงวน ตาก
39 เสาวลักษณ์ อบเชย นครปฐม
40 คาซิว ลี นครปฐม
41 ฉลอง ภุมลา นครปฐม
42 สุภิชโย จาดขัน นครปฐม
43 อลิส แซ่เจียม นครปฐม
44 กิตติพงษ์ ทองตะคุ นครราชสีมา
45 ขนิษฐา ลาวัลย์ นครราชสีมา
46 ณัฐวุฒิ สมบัติศิริทรัพย์ นครราชสีมา
47 สมรัฐ เชตนุช นนทบุรี
48 ซอฟียะห์ โว๊ะ นราธิวาส
49 ณรงค์ฤทธิ์ กมลจิตร บุรีรัมย์
50 พรสวัสดิ์ จุฬามณี บุรีรัมย์
51 สันติ สดไธสง บุรีรัมย์
52 หาญ สระแก้ว บุรีรัมย์
53 หิรัญ ทองนาค บุรีรัมย์
54 ธนากร สีโสดา ปทุมธานี
55 รัฐพล สถาพร ปทุมธานี
56 ซารีป๊ะ ดอเลาะ ปัตตานี
57 ดาโอะ กะลูแป ปัตตานี
58 มะอูเซ็ง มามะ ปัตตานี
59 อดุลย์ ดือราโอะ ปัตตานี
60 อัสมี อาแย ปัตตานี
61 อามีเน๊าะ มอลอ ปัตตานี
62 อุไรวรรณ ขวัญไฟ ปัตตานี
63 สมพงษ์ แพรอ่อน พระนครศรีอยุธยา
64 จาง วงค์ตระกูล พิจิตร
65 นงนุช สุขสวาสดิ์ พิจิตร
66 วรรณนิภา บุญมี พิจิตร
67 ศุภกาญจน์ พรมพลอย พิจิตร
68 ปิติคุณ คุณแสนใส พิษณุโลก
69 สุทัตตา ขำเฟื่อง พิษณุโลก
70 อุดม เจริญศรี พิษณุโลก
71 สมพร มลศิลป์ ยโสธร
72 ซาฮีดา แก้วคำ ยะลา
73 มีสบะห์ สาเมาะ ยะลา
74 เจริญ ศรีอำนวย ระยอง
75 คณิศร สืบปาละ ลำปาง
76 นฤเบศร์ พรมมิน ลำพูน
77 พงศกร ยาวิราช ลำพูน
78 อุเทน ทาใจ ลำพูน
79 ทิรัตน์ จันทร์เส้ง สงขลา
80 ฟิรดาว บินบอสอ สงขลา
81 อับดุลอาซีด ราโอบ สตูล
82 ชัยพิชิต เพียผิว สมุทรปราการ
83 ธีรวัฒน์ ฮกชุน สมุทรปราการ
84 สิทธิชัย แสงสุวรรณ สมุทรปราการ
85 สุรศักดิ์ งามพร้อมวงษ์ สมุทรสาคร
86 จีรวัฒน์ ทองใบ สิงห์บุรี
87 ศิริเทพ สินมา สิงห์บุรี
88 กันตภณ อิ่มขุนทอง สุโขทัย
89 ธนกร ธนิสสรวรเดช สุโขทัย
90 สุนทร ชูพงษ์ สุโขทัย
91 เพิ่มศักดิ์ นาคสงค์ สุราษฎร์ธานี
92 นิภาวรรณ นามตาปี สุราษฎร์ธานี
93 ประกอบ คารศรี สุรินทร์
94 อัจฉราพรรณ บุตรแก้ว หนองคาย
95 ศิวะเสก นวลหอม หนองบัวลำภู
96 ฉัตรชัย ฉิมพลี อ่างทอง
97 มานพ น้อยแสง อ่างทอง
98 กฤษฎา ทวนสุวรรณ์ อุตรดิตถ์
99 ภาณุพงศ์ กิติกำธร อุทัยธานี
100 รวีวัฒน์ พรรณาภพ อุบลราชธานี


STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์