ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ “ยามาฮ่าใจดี ช่วยผ่อน ดีป่ะล่ะ” ครั้งที่ 1 วันที่ 18 กันยายน 2563

18

ก.ย. 63

     
  บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ในแคมเปญ “ยามาฮ่าใจดี ช่วยผ่อน ดีป่ะล่ะ” ครั้งที่ 1 ประจำวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปหาผู้โชคดีอีกครั้ง

     โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่นี่

      รางวัลที่ 1
      บัตรกำนัลส่วนลดค่างวดรถยามาฮ่า  มูลค่ารางวัลละ  40,000  บาท  จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 1,600,000 บาท    

กรุงเทพมหานคร    
ศิริวิภา สุขเลิม
อภิชัย ทาโถม

กาฬสินธุ์    
เจสุดา ภูวิชัย
พรวิภา พิกุลพงค์

ขอนแก่น
    
วสุ อนวัชมงคล

ฉะเชิงเทรา    
วีรวัฒน์ ป้อมแจ่มศรี

ชลบุรี    
สำอางค์ สุขมาก

ชัยภูมิ    
จันทร์เพ็ญ นิยมพงษ์

ตาก    
ภัทราวุธ เอื้อการ

นครปฐม    
พรรณนิภา ชาญชัย

นครราชสีมา
อโนทัย ธูปไธสง

นครสวรรค์    
ศันสนี เขียวอ่อน
สัญญา สมัครการ
ประสงค์ ชุมพลพันธ์

นนทบุรี    
วทัญญู แสงโสภณ

นราธิวาส
    
นุรมา บินกาเดร์
อาแมร์ ดอเลาะ

ปทุมธานี    
ทวีศักดิ์ บัวจันทร์

ประจวบคีรีขันธ์    
ชำนาญ พลูสวัสดิ์

ปราจีนบุรี    
ภาณุวิชญ์ รัตนศักดิ์ดา

พะเยา    
ธัญลักษณ์  เครือน้อย

พัทลุง    
ลัดดา ผุดคง

พิจิตร    
สวิตต์ ทองดอนอินทร์

เพชรบูรณ์  
ธัญรักษ์ ศรีเมฆ
ปราณี ฉิมวัย

แพร่    
รำพรรณ ม่วงไหมทอง

มหาสารคาม    
ณิศรา ถาสินแก้ว

ยะลา    
วรรวิษา อัจจิมากุล

ร้อยเอ็ด    
ประชัน เหรวรรณ
ณิชานันท์ ชลอเลิศ
ทิพานันท์ พันพิลา

ราชบุรี    
ศักดิ์สิทธิ์ นรสานต์

เลย    
กรรณิการ์ แสนวงษ์

สมุทรปราการ    
นุพงศ์ บุญมีบุตร

สระบุรี    
รัชฎาภรณ์ สุขสมบัติ

สุพรรณบุรี    
เกศสุดา จังพานิช

สุรินทร์
    
อนุสรณ์ สมเจตนา
ธนากร อุ่นใจดี

อ่างทอง    
กัญญอัญญ์ แย้มนิยม

อำนาจเจริญ    
สุภาวรรณ์ บุระคำ

 
   - ตรวจสอบผู้โชคดีรางวัลที่ 2 ที่นี่

 
  - ตรวจสอบผู้โชคดีรางวัลที่ 3 ที่นี่

 
  - ตรวจสอบผู้โชคดีรางวัลที่ 4 ที่นี่

youtube embed

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์