Blog-5-YEAR-Warranty-800x420
Tip & Tricks

ทำความรู้จักกับการรับประกันสินค้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า

      
สิทธิพิเศษการรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลัก 3 กลุ่ม
สำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ต่ำกว่า 500 ซีซี ทุกรุ่น


Infographic-5-Year-Warranty-2020-aº+F-¦Só
 

     รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ไม่เกิน 500 ซีซี. ทุกรุ่น ที่ได้ลงทะเบียนรับประกันคุณภาพสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จะได้สิทธิรับประกันคุณภาพชิ้นส่วนหลัก 3 กลุ่ม เป็นเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม. แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน ไม่รวมอะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน ทั้งนี้ต้องนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะที่บริษัทฯ กำหนด และพิเศษ สำหรับยามาฮ่า ฟินน์ (Yamaha FINN) ทุกรุ่น รับประกัน 5 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 - วันที่ 31 ธันวาคม 2567)
 
 
Infographic-5-Year-Warranty-2020-Check

ระยะที่บริษัทฯ กำหนด จนกว่าจะครบระยะประกัน มีรายละเอียดดังนี้ 

- รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 100 - 299 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 2 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 4,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 4 เดือน 


- รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 300 - 399 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 1 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 5,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 5 เดือน 

- สำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่มีเครื่องยนต์ 400 ซีซี เช็กระยะในครั้งแรก 1,000 กม. หรือ ระยะเวลา 1 เดือน ระยะต่อไปทุกๆ 6,000 กม.
หรือ ระยะเวลา 6 เดือน 


     ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถนำสมุดคู่มือให้ทางร้านบันทึกข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานการตรวจเช็คระยะ โดยการรับประกันจะสิ้นสุดต่อเมื่อครบการเช็คระยะ 50,000 กม. หรือ 5 ปี แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน 

 
Infographic-5-Year-Warranty-2020-check

 
อะไหล่สึกหรอตามอายุการใช้งาน มีดังนี้

1. ชิ้นส่วนที่สึกหรอตามอายุการใช้งานหรือต้องเปลี่ยนตามปกติหลังการใช้งาน อันได้แก่ นํ้ามันหล่อลื่น,ประเก็นต่างๆ สายเบรค
สายไมล์ สายครัตช์ สายคันเร่ง ผ้าเบรค หลอดไฟ ฟิวส์ หัวเทียน นัทโบลท์ และ สกรูต่างๆ

2. ชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ ที่สึกหรอตามอายุการใช้งานได้แก่ เสื้อสูบ ลูกสูบ แหวนลูกสูบ หัวเทียน นํ้ามันเครื่อง ปะเก็น ซีล โอริง ลูกปืนต่างๆ ผ้าคลัทซ์ ตุ้มแรงเหวี่ยงและสายพาน ยกเว้นแต่เป็นความผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือความคิดพลาดที่เกิดจากขบวนการผลิตของโรงงานเท่านั้น

3. แบตเตอรี่รับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน (สามารถตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ได้ที่รถจักรยานยนต์ของท่าน)

4. ยางรับประกันตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ผลิต เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือ 5,000 กม. (สามารถตรวจสอบบริษัทผู้ผลิตยางได้ที่รถจักรยานยนต์ของท่าน)

 
ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การรับประกันผ่าน Yamaha Line Official Account : @yamahasociety โดยลงทะเบียนเป็นเจ้าของรถยามาฮ่า ได้ตามขั้นตอนที่นี่

    
อ่านบทความที่เกี่ยวข้องที่นี่

- วิธีลงทะเบียนเจ้าของรถยามาฮ่า ผ่าน Yamaha LINE Official Account

- คู่มือตรวจเช็กระยะ

- 14 เหตุผลที่ทำให้การรับประกันคุณภาพรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าสิ้นสุด ก่อนระยะเวลา 5 ปี หรือ 50,000 กม.