ชมวีดีโอ

EVENTS

หนีฝุ่นในเมืองกรุง ฟังดนตรีชิลๆ สูดอากาศธรรมชาติให้เต็มปอด

21

ม.ค. 63

GYPSY Carnival # 5 @ Suan Pheung

วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการรายละเอียดเดินทาง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

08.00 น. จุดลงทะเบียน ที่1  Yamaha Riders’ club ที่ท่านสมัคร
08.30 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้า สู่ งาน GYPSY Carnival #5 @ Suan Pheung
11.00 น. จุดลงทะเบียน ที่ 2 โรงแรมพอเพลิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.00 น. เดินทางสู่สถานที่จัดงาน GYPSY Carnival
16.00 น. เข้าสู่กิจกรรมงาน GYPSY Carnival (Check in สำหรับลูกค้าพัก เต๊นท์)

พร้อมรับประทานอาหารค่ำ

23.00 น. สำหรับลูกค้าที่พัก โรงแรมพอเพลิน เดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2563

8.00 - 10.00 น. รับประทานอาหารเช้า
10.00 น. ออกเดินทางกลับ
11.00 น. จุดพักเติมน้ำมัน รวมตัวลูกค้า พร้อมออกเดินทาง
13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ข้าวขาหมูบางหว้า นครชัยศรี
14.00 น. ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง :

สมัครภายในวันที่ 25 มกราคม 2563
พักเต๊นท์ (นอน 1 ท่าน/ 1 หลัง) 900 บาท
พักโรงแรม (นอน 2 ท่าน/ 1 ห้อง) 1,900 บาท

สมัครหลังวันที่ 25 มกราคม 2563
พักเต๊นท์ (นอน 1 ท่าน/ 1 หลัง) 1,200 บาท
พักโรงแรม (นอน 2 ท่าน/ 1 ห้อง) 2,400 บาท

สิ่งที่ได้รับ
อาหารจำนวน 5 มื้อ / 2. ที่พัก 1 คืน / 3. บัตรเข้างาน มูลค่า 1,500 บาท / 4. ค่าประกันอุบัติเหตุ

หมายเหตุ 

1. ขอยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม จากการส่งหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

2. หากลูกค้าท่านใดต้องการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม ต้องแจ้งก่อนภายใน 7 วัน ก่อนวันเริ่มงาน บริษัทฯ จะทำการคืนเงินจำนวน 50% จากค่าสมัคร

3. สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่ออกรถจักรยานยนต์จาก Yamaha Riders’ club เท่านั้น

4. เติมน้ำมันรถท่านเอง (น้ำมันเต็มถัง ณ จุดลงทะเบียน)

5. สำหรับผู้ขับขี่และผู้ซ้อนต้องสวมใส่ชุดและอุปกรณ์ขับขี่ครบชุด (Riding Gear)

6. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อได้ที่ Yamaha Riders' club ทั่วประเทศ

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDERS' CLUB
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์