ชมวีดีโอ

EVENTS

ความมันส์ ความเร้าใจ กำลังจะเกิดขึ้น ❗ กิจกรรม Racing Practice #1 2018 ได้เริ่มขึ้นแล้ว

01

เม.ย. 61

กิจกรรม Racing Practice #1 2018 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ในวันที่ 10-12 เมษายน 61
สำหรับลูกค้ายามาฮ่าไรเดอร์สคลับ (รุ่น R1M,R1,R6,MT-10,MT-09,MT-07,T-Max) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
08.30 น.                    Pit เปิด
10.00 – 10.30 น.       อบรม กฎ กติกา การขับขี่ ในสนาม 
11.20 – 11.40 น.       รอบของ Yamaha Riders’ club (30 นาที)
11.50 – 12.30 น.       พักเที่ยง
14.10 – 14.40 น.       รอบของ Yamaha Riders’ club (30 นาที) 16.20 – 16.50 น.      รอบของYamaha Riders’ club (30 นาที)

กฏ กติกา การเข้าร่วมกิจกรรม 
1.กิจกรรม แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มที่ 1  Yamaha Riders’ club Class A
กลุ่มที่ 2  Yamaha Riders’ club Class B
2.สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้า ที่ออกรถจาก YAMAHA RIDERS’ CLUB เท่านั้น 
3.ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม  ต้องมีประสบการณ์การในการขับขี่ในสนามแข่ง  ไม่น้อยกว่า 3 สนาม
4.ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องใช้รถจักรยานยนต์  ของตัวท่านเอง และจะต้องสวมชุดแข่งครบชุด  ในสนามแข่งขันในขณะขับขี่ (หมวกกันน๊อคเต็มใบ, Racing Suit, ถุงมือข้อยาว, Full Racing Boots)
5.หากเกิดอุบัติเหตุภายในสนามผู้ขับขี่จะตัองรับผิดชอบค่าเสียหายของตนเอง รวมถึงทรัพย์สินของสนามทุกกรณี 
6.เพิ่อความปลอดภัยต่อตัวท่าน และบุคคลอื่นในสนาม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาให้ลงขับขี่หรือหยุดขับขี่ทันทีตามกรณีอันสมควร
7.ผู้ขับขี่จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาของสนามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น   
8.รับจำนวนไม่เกิน 15 คัน ต่อกลุ่ม

สิ่งที่จะได้รับ 
1.Pit ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิส 1 Pit 
2.ผู้เชี่ยวชาญแนะนำเทคนิคในการขับขี่ โดย อ.เป็ด วรวุฒิ พุทโธ และนักแข่งทีมยามาฮ่า เรซซิ่ง ประเทศไทย  
3.เจ้าหน้าที่บริการ สำหรับดูแลรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
4.อาหารจำนวน 2 มื้อต่อวัน (กลางวัน/เย็น)

ค่าใช้จ่าย  : 500 บาท/ วัน/ คัน        

หมายเหตุ  : 
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.หากมีผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกท่านละ 500 บาท/ ท่าน

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDERS' CLUB
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์