แลกฟรี! เสื้อยืดสีแดง Yamaha RIDE ME TO THE MAX

สิทธิพิเศษ

แลกฟรี! เสื้อยืดสีแดง Yamaha RIDE ME TO THE MAX

9,000

Points

แลกฟรี! เสื้อยืดสีแดง Yamaha RIDE ME TO THE MAX

แลกฟรี! เสื้อยืดสีแดง Yamaha
สกรีน RIDE ME TO THE MAX
ขนาดรอบอก 39 นิ้ว


เงื่อนไขสิทธิ์

1. สามารถแลกสินค้าฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ หรือจนกว่าสินค้าจะหมดเท่านั้น ( ไม่สามารถเลือกขนาดได้ )
2. สินค้านี้สามารถแลกฟรีได้โดยใช้คะแนนที่ระบุต่อสินค้า ต่อการแลกรับฟรี 1 ชิ้นเท่านั้น ซึ่งสินค้าแต่ละชิ้นจะใช้คะแนนในการแลกรับไม่เท่ากัน
3. บริษัทฯจะทำการสุ่มวัน และช่วงเวลาในการขึ้นสิทธิพิเศษ โดยขอสงวนสิทธิ์ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระจายสิทธิ์ให้กับสมาชิกท่านอื่นๆ ได้มีโอกาสในการแลกรับสิทธิพิเศษนี้ได้อย่างเท่าเทียมกัน
4. สมาชิก 1 ท่าน สามารถแลกรับสินค้าฟรีได้สูงสุด 1 ชิ้นเท่านั้น
5. สินค้ามีจำนวนจำกัด หากสินค้าได้ถูกแลกไปหมดก่อนสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการเพิ่มหรือชดใช้หาสินค้ามาทดแทนให้ทุกกรณี
6. สินค้าจะเริ่มจัดส่งถึงมือท่านภายใน 15 วันทำการหลังการแลกฟรีเสร็จสมบูรณ์
7. สินค้าที่แลกรับไปแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี เว้นแต่กรณีที่สินค้าชำรุดเสียหายอันสืบเนื่องมาจากความผิดพลาดของบริษัทฯ เท่านั้น แจ้งเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วันและส่งสินค้าคืนบริษัทฯภายใน 14 วัน(นับวันจากเลข Tracking เท่านั้น) นอกเหนือจากวันที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี
8. ในกรณีที่ไม่มีที่อยู่สมบูรณ์ในการจัดส่ง จะต้องติดต่อกลับมาที่ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-645-0014 ในวันและเวลาทำการ ภายใน 7 วัน หากไม่มีการติดต่อจะถือว่าการแลกเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนคะแนนที่แลกมาทุกกรณี
9. ในกรณีที่มีที่อยู่ในการจัดส่ง แต่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่อยู่ที่ให้มา และมีการตีกลับของสินค้ามายังผู้ส่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดส่งสินค้าให้อีกครั้ง
10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Yamaha Smart Reward Contact Center โทร. 02 6451995 (จ-อา เวลา 10.00 – 17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA CLUB THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์