ชมวีดีโอ

โปรโมชั่น

ยามาฮ่าแจกหนักผ่านแคมเปญใหญ่ "อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 5" สำหรับร้านซ่อมอิสระ รางวัลรวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

09

มิ.ย. 60

     บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด จัดแคมเปญ "อะไหล่แท้ แจกจริง ปี 5" ซึ่งเป็นแคมเปญเฉพาะร้านซ่อมอิสระ เท่านั้น แจกหนัก...จัดเต็ม ลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 5 แสนบาท

รายละเอียดแคมเปญ อะไหล่แท้ แจกจริงปี5
ระยะเวลาการเล่น  : วันที่ 1 มิถุนายน – 4 ธันวาคม 2560 หรือตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
วิธีการเล่น    : ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการได้แก่ ผู้ที่เป็นเจ้าของร้านซ่อมรถจักรยานยนต์อิสระ ที่ซื้อผลิตภัณฑ์อะไหล่รถจักรยานยนต์, อุปกรณ์ตกแต่งรถจักรายานยนต์, น้ำมันเครื่องยามาลู้ป หรือสินค้าวาย-เทค ภายใต้เครื่องหมายการค้ายามาฮ่า จากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด เขียนชื่อร้านค้า และชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  พร้อมติดสติ๊กเกอร์     Yamaha Genuine Parts & Accessories ลงบนไปรษณียบัตร และส่งมาที่บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เลขที่ 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม.2 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่  อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 10570  และวงเล็บมุมซองว่า (อะไหล่แท้ ปี5)

กำหนดจับรางวัล
         จับครั้งที่ 1 วันที่ 8 กันยายน 2560         ประกาศผลวันที่  22 กันยายน 2560
         จับครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2560      ประกาศผลวันที่ 27 ธันวาคม 2560    

ประกาศผลทาง   : www.yamaha-motor.co.th  
สถานที่จับรางวัล : บริษัท  ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จำกัด สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 64 หมู่ 1  ถนนบางนา-ตราด  กม.21 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ  10570

รายละเอียดสิ่งของรางวัล
         รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น GT125 จำนวน 2 รางวัล    
         มูลค่ารางวัลละ 44,500 บาท    รวมมูลค่า 89,000 บาท

        รางวัลที่ 2 จี้ทองคำYAMAHA หนัก 1 สลึง จำนวน 20 รางวัล
        มูลค่ารางวัลละ 6,000 บาท    รวมมูลค่า 120,000 บาท

        รางวัลที่ 3 เสื้อ YAMAHA RACING TEAM จำนวน 200 รางวัล    
        มูลค่ารางวัลละ 800 บาท รวมมูลค่า 160,000 บาท

        รางวัลที่ 4 กระเป๋าเป้ YAMAHA จำนวน 400 รางวัล    
        มูลค่ารางวัลละ 500 บาท    รวมมูลค่า 200,000 บาท

       รวมของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 622 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 569,000 บาท
       (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

 เกณฑ์การตัดสินและการแจกจ่ายสิ่งของรางวัล
1.    มูลค่าของรางวัลเป็นราคา ณ วันที่ 20 เมษายน 2560
2.    ไปรษณียบัตรชิงโชคสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ทั้ง 2 ครั้ง
3.    หมดเขตการส่งชิ้นส่วนวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยยึดจากตราประทับไปรษณีย์
4.    ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นต่อการจับรางวัล 1 ครั้ง
5.    การแจกของรางวัลจะแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละกึ่งหนึ่งของจำนวนของรางวัลตลอดรายการ
6.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 ทางบริษัทฯจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ภายใน 10 วัน นับตั้งแต่
       วันที่ประกาศรายชื่อเป็น ต้นไป
7.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 จะต้องเป็นผู้มารับรางวัลด้วยตนเอง หลังจากที่
       ประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการ
8.    ผู้โชคดีต้องยืนยันการรับรางวัลภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อเป็นต้นไป
       มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
9.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 3 และ 4 ทางบริษัทฯ จะจัดส่งรางวัลให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่
    ท่านกรอกในคูปองชิงโชคหรือไปรษณียบัตรชิงโชคภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อ
    เป็นต้นไป
10. ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรประชาชนและรายละเอียดของร้าน ID Shop หรือร้านซ่อมอิสระ เพื่อ
      เป็นหลักฐานการรับรางวัล
11. หากผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์
และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การแจกรางวัลให้เฉพาะผู้โชคดีที่แสดงหลักฐานการรับรางวัลครบเท่า
นั้น และสงวนสิทธิ์ในการจับรางวัลสำรอง กรณีที่ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข
12.   ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขี้นไป จะต้องชำระภาษีรางวัลหัก ณ ที่จ่าย 5% และรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด
13.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
14.    ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องนำสำเนาสูติบัตรจำนวน 1 ฉบับมาแสดง และมีจดหมายยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดามารดาหรือผู้ปกครอง จะต้องนำสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับมาแสดงด้วย)
15.    ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า จะต้องดำเนินการจดทะเบียนและ พรบ. รวมทั้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับของรางวัลเอง
16.    พนักงานของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง / ผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า / ร้านผู้จำหน่ายสินค้าอื่นๆ ของยามาฮ่า/ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินรายการส่งสริมการขายนี้ ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ
17.    ภาพถ่ายของผู้โชคดีถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ฯ สามารถนำไปใช้เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโครงการของบริษัทฯได้
18.    การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
19.    กติกาการตัดสินทางบริษัทฯ จะรวบรวมชิ้นส่วนที่มีผู้ร่วมรายการส่งเข้ามาทั้งหมดนำมารวมกองกันไว้และสามารถมองเห็นได้ชัดเจน แล้วใช้วิธีคลุกเคล้าชิ้นส่วนทั้งหมดให้ทั่วกัน แล้วโยนขึ้นบนอากาศ เชิญแขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือ จับชิ้นส่วนต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน เพื่อให้ได้รับรางวัลตามที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งอ่านรายชื่อผู้โชคดีทันทีเพื่อให้ทุกๆ ท่านที่มาร่วมงานทราบโดยทั่วกัน
20.    ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง www.yamaha–motor.co.th  ในวันที่ 22 กันยายน 2560  และ วันที่ 27 ธันวาคม 2560  และ นิตยสารรถจักรยานยนต์

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA SOCIETY THAILAND
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์