ชมวีดีโอ

EVENTS

สายสนามเตรียมตัววอร์มอัพร่างกายกันได้เลย Racing Practice 2019 ครั้งที่ 1 กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว!!

28

ม.ค. 62

Racing Practice # 1/2019
สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์
19 - 21 กุมภาพันธ์ 2562


กาหนดการรายละเอียด
07.30 น.                      Pit เปิด
09.00 – 09.30 น.         อบรม กฎ กติกา การขับขี่ ในสนาม
10.30 – 11.10 น.         รอบ Yamaha Riders’ club Practice 1 (40 นาที)
Class A (10.30 – 10.40) / Class B (10.45 – 10.55) / Class C (11.00 – 11.10)
11.50 – 12.30 น.         พักเที่ยง
13.20 – 14.00 น.         รอบ Yamaha Riders’ club Practice 2 (40 นาที)
Class A (13.20 – 13.30) / Class B (13.35 – 13.45) / Class C (13.50 – 14.00)
15.40 – 16.20 น.         รอบ Yamaha Riders’ club Practice 3 (40 นาที)
Class A (15.40 – 15.50) / Class B (15.55 – 16.05) / Class C (16.10 – 16.20)
17:30 น.                      ร่วมถ่ายภาพรวม

กฏ กติกา การเข้าร่วมกิจกรรม
1. กิจกรรม แบ่งเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 Class A / กลุ่มที่ 2 Class B / กลุ่มที่ 3 Class C
2. สิทธิพิเศษ สาหรับลูกค้า ที่ออกรถจาก YAMAHA RIDERS’ CLUB เท่านั้น
3. ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องมีประสบการณ์การในการขับขี่ในสนามแข่ง ไม่น้อยกว่า 3 สนาม
4. ผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต้องใช้รถจักรยานยนต์ของตัวท่านเอง และจะต้องสวมชุดแข่งครบชุด ในสนามแข่งขันในขณะขับขี่ (หมวกกันน๊อคเต็มใบ, Racing Suit, ถุงมือข้อยาว, Full Racing Boots)
5. หากเกิดอุบัติเหตุภายในสนามผู้ขับขี่จะตัองรับผิดชอบค่าเสียหายของตนเอง รวมถึงทรัพย์สินของสนามทุกกรณี
6. รถที่ลงสนามทุกคันต้องร้อยลวดน็อตเติม, น๊อตถ่ายน้ามันเครื่องและน๊อตยึดคาลิปเปอร์เบรกหน้า, ติดตั้งถาดรองเครื่องยนต์
7. เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่าน และบุคคลอื่นในสนาม ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้พิจารณาให้ลงขับขี่หรือหยุดขับขี่ทันทีตามกรณีอันสมควร
8. ผู้ขับขี่จะต้องปฎิบัติตามกฎกติกาของสนามอย่างเคร่งครัดเท่านั้น
9. รับจานวนไม่เกิน 20 คัน ต่อกลุ่ม

สิ่งที่จะได้รับ
1. Pit ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิส
2. ผู้เชี่ยวชาญแนะนาเทคนิคในการขับขี่ โดย อ.เป็ด วรวุฒิ พุทโธ และนักแข่งทีมยามาฮ่า เรซซิ่ง ประเทศไทย
3. เจ้าหน้าที่บริการ สาหรับดูแลรถจักรยานยนต์เบื้องต้น
4. อาหารกลางวัน จานวน 1 มื้อต่อวัน
ค่าใช้จ่าย : 500 บาท/ วัน/ คัน

ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสมัครได้ที่ Yamaha Riders' club ทั่วประเทศ

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

STAY CONNECTED, BE THE FIRST TO KNOW.

ช่องทางติดตามข่าวสาร เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดๆ
FIND DEALER
ค้นหาผู้จำหน่ายมอเตอร์ไซต์พร้อมศูนย์บริการ
EMAIL-SUBSCRIBE
สมัครวันนี้เพื่อรับข้อมูลและสิทธิพิเศษก่อนใคร
YAMAHA RIDERS' CLUB
สังคมออนไลน์ของคนรักมอเตอร์ไซต์