ยามาฮ่ามอบเงินสนับสนุนมูลนิธิไทยรัฐ

19 เมษายน 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

14 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่า ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมอง และปัญญา

09 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าห่วงใยความปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด

10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบทุนการศึกษา 300,000 บาท และรถจักรยานยนต์ SPARK 115 หัวฉีดใหม่ สนับสนุนแก่สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

05 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

เจ เจตริน นำ WaveRunner เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมืองนครศรีฯ

09 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบรถจักรยานยนต์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

08 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าร่วมสนับสนุนโครงการ "คิดถึงป่า"

14 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่า จัดโครงการ "Yamaha ร่วมใจช่วยเหลือ น้ำท่วมภาคใต้" บรรเทาทุกข์ลูกค้า

14 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบน้ำมันเครื่อง YAMALUBE 3,000 ขวด สนับสนุนโครงการ "อาชีวะอาสา"

06 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่า ร่วมมอบเงินสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม "ยามาฮ่าอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"

30 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม