ยามาฮ่า จัดโครงการ "Yamaha ร่วมใจช่วยเหลือ น้ำท่วมภาคใต้" บรรเทาทุกข์ลูกค้า

14 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบน้ำมันเครื่อง YAMALUBE 3,000 ขวด สนับสนุนโครงการ "อาชีวะอาสา"

06 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่า ร่วมมอบเงินสนับสนุนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

18 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรม "ยามาฮ่าอาสาสร้างฝายชะลอน้ำเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก"

30 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าสนับสนุนกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560

14 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่า ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการทางสมอง และปัญญา

09 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าห่วงใยความปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการในจังหวัดร้อยเอ็ด

10 สิงหาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบเงินสนับสนุนมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

06 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

เจ เจตริน นำ WaveRunner เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเมืองนครศรีฯ

09 มกราคม 2560 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ามอบรถจักรยานยนต์สนับสนุนสื่อการเรียนการสอน

08 ธันวาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่าร่วมสนับสนุนโครงการ "คิดถึงป่า"

14 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม

ยามาฮ่ารณรงค์ขับขี่ปลอดภัยมอบหมวกนิรภัยแก่หน่วยงานราชการ

02 มิถุนายน 2559 กิจกรรมเพื่อสังคม