Activity


กิจกรรมภายในบูธ Yamaha วันที่ 31 มีนาคม 2017

  เวลา 18.00 น.

พบกับ

พลอยชมพู พรีเซ็นเตอร์ Yamaha Fino 125 

 

 

กิจกรรมภายในบูธ Yamaha วันที่ 1 เมษายน 2017

เวลา 16.15 น.
 

      พบกับ ศิลปินจาก KPN Award
 

น้ำหวาน & บอม



กิจกรรมภายในบูธ Yamaha วันที่ 2 เมษายน 2017

เวลา 14.15 น.

พบกับ นักแสดงนำจาก Sotus The Series

สิงโต & คริส



เวลา 16.00 น.

พบกับ นักแสดงนำจาก Sotus The Series

สิงโต
& คริส
 

 




 
                 5 เม.ย.2017

 

  17.00 น.
 

พบกับ


6 พรีเซ็นเตอร์ Yamaha QBIX

พร้อมชม MV Make It Right

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits






                5 เม.ย.2017
 

18.45 น.
 

พบกับ 


6 พรีเซ็นเตอร์ Yamaha QBIX

ที่บูธยามาฮ่า 
Beyond The Limits

 




 

8 เม.ย.2017
 

14.30-14.45 น.


โออิชิแจกหนัก สะเทือนทั่วไทย

พบกับ 


พุฒ พุฒิชัย 

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits

 


 



8 เม.ย.2017
 

16.15 น.
 

พบกับ 


เจ เจตริน

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits

 


 

    
               8 เม.ย.2017

 

18.00 น.
 

พบกับ 


เดชา ไกรศาสตร์

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits

 





 

9 เม.ย.2017
 

16.00 น.
 

พบกับ 


หน้ากากระฆัง
(อาร์ม กรกันต์)

&

หน้ากากโพนี่

(แป๋ม ไกอา)

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits

 






 

9 เม.ย.2017
 

17.45 น.
 

พบกับ 


หน้ากากระฆัง 
(อาร์ม กรกันต์) 

&

หน้ากากโพนี่

(แป๋ม ไกอา)

ที่บูธยามาฮ่า Beyond The Limits