ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงสะโงะ โครงการหลวงห้วยแล้ง โครงการหลวงผาตั้ง โครงการหลวงปังค่า

18 ตุลาคม 2560

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงห้วยเสี้ยว โครงการหลวงทุ่งเริง โครงการหลวงทุ่งเรา โครงการหลวงปางดะ โครงการหลวงวัดจันทร์

08 ตุลาคม 2560

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงห้วยส้มป่อย โครงการหลวงขุนแปะ

27 กันยายน 2560

สถานที่ Hangout แบบมีคลาสสำหรับ หนุ่มอินเทรนด์

07 มกราคม 2559

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงห้วยลึก โครงการหลวงแกน้อย โครงการหลวงหนองเขียว โครงการหลวงอ่างขาง โครงการหลวงหมอกจ๋าม

16 ตุลาคม 2560

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงปางอุ๋ง โครงการหลวงขุนวาง โครงการหลวงแม่แฮ โครงการหลวงทุ่งหลวง โครงการหลวงแม่สะป๊อก

04 ตุลาคม 2560

ตามรอยเท้าพ่อ ขี่มอเตอร์ไซค์ไป 38 โครงการหลวง

06 มีนาคม 2560

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง : โครงการหลวงหนองหอย โครงการหลวงแม่สาใหม่ โครงการหลวงแม่แพะ โครงการหลวงแม่หลอด โครงการหลวงม่อนเงาะ

12 ตุลาคม 2560

ตามรอยพ่อขี่มอไซค์ไป 38 โครงการ : โครงการหลวงแม่โถ โครงการหลวงแม่สะเรียง โครงการหลวงแม่ลาน้อย

03 ตุลาคม 2560

จูงมือแฟนเที่ยว 1 วัน ทองหล่อ เอกมัย กับ Yamaha NMAX

26 สิงหาคม 2559