พลังหล่อลื่นสะอาดใสที่รู้จักยามาฮ่าคันเก่งของคุณดีกว่าใคร ให้พลังแรงได้เต็มพิกัด Yamalube น้ำมันเครื่องที่ทำให้เครื่องยนต์สะอาดเหนือใคร ยามาฮ่าเจาะจงพัฒนา Yamalube ตามมาตราฐานการผลิต และเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเพื่อเครื่องยนต์ยามาฮ่าโดยเฉพาะ
 • ชื่อผลิตภัณฑ์ : Yamalube 4-AT MB 10W-40 ECO PLUS
 • ชนิดเกรดน้ำมัน : เกรดรวม(Multi Grade)
 • มาตรฐานคุณภาพ : JASO MB
 • ระดับความหนืด
      - 10W-40
      - เติมสารลดแรงเสียดทาน(Friction modifier)
      - เติมสารปรับค่าความหนืด(Viscosity modifier)

Yamalube ECO PLUS น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi-Synthetic) ระดับพรีเมียมสำหรับรถจักรยานยนต์ออโตเมติก 4 จังหวะ ผลิตขึ้นภายใต้มาตรฐานการรับรองจาก JASO MB ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งยามาฮ่าทำการพัฒนาสูตรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีสมรรถนะสูงสุด


Yamalube ECO PLUS มีความโดดเด่นเหนือกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไปที่วางจำหน่ายอยู่ในท้องตลาด ในการคำนึงถึงการลดผลกระทบของการใช้งานที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานสากล จากการพัฒนาสูตรที่ทำให้สามารถยืดอายุชิ้นส่วนเครื่องยนต์ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงลงรวมถึงยังเป็นสูตรที่ลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ส่งผลให้มลภาวะลดลงด้วย

ประสิทธิภาพ
 • -  ช่วยให้เครื่องยนต์สตาร์ทติดง่าย เครื่องเดินเงียบ อัตราการเร่งเร็วและดีขึ้น
 • -  ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเนื่องจากมีความหนืดต่ำทำให้แรงเสียดทานต่ำจึงส่งผลให้ใช้เชื้อเพลิงน้อยลง
 • -  เป็นสูตรลดการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทำให้ช่วยลดมลภาวะในอากาศ
 • -  ปกป้องเครื่องยนต์และยืดอายุของเครื่องยนต์ให้นานขึ้น
 • -  เหมาะสมกับรถจักรยานยนต์ออโตเมติกของยามาฮ่า ซึ่งได้รับการรับรอง MB มาตรฐานน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์ระบบ 4 จังหวะ
 • -  แบบเกียร์ออโตเมติก
 • 0.5 ลิตร / ขวด
 • เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 2 จังหวะของยามาฮ่ามากที่สุด
 • JASO FC + Yamaha in-house test
 • มอก.1040-2534
องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง 2 จังหวะ - ประสิทธิภาพสูงสุดในราคาที่เหมาะสม -
น้ำมันพื้นฐาน: 65 – 75 %
สาร PIB: ช่วยให้การเผาไหม้สะอาด ปราศจากควันขาวช่วยปกป้องและรักษาแหวนลูกสูบและกระบอกสูบ
สารโซลเวนท์: 20 - 25%
ช่วยทำให้รวมตัวกับน้ำมันได้ดี
สารเพิ่มคุณภาพ:5 - 10%
ช่วยทำความสะอาดภายในเครื่องยนต์ช่วยปกป้องและรักษาแหวนลูกสูบ และกระบอกสูบ

มาตรฐาน JASO *

มาตรฐานของ JASO ผลที่ได้รับของมาตรฐาน
แต่ละชั้น
ชนิดของน้ำมันพื้นฐาน
ที่เป็นองค์ประกอบหลัก
ประสิทธิภาพ
FC
*YAMALUBE 2T
น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะชนิดไม่มีควัน หรือ มีควันน้อย
(โลว์สโมค)
ชนิดสังเคราะห์ และกึ่งสังเคราะห์ สูง
FB น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะชนิดโลว์สโมค ชนิดน้ำมันแร่ ปานกลาง
FA น้ำมันเครื่อง 2 จังหวะที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด ชนิดน้ำมันแร่ ต่ำ

ผลเปรียบเทียบของการใช้น้ำมัน 2T

คุณภาพดี (NEW Yamalube)

คุณภาพดี (NEW Yamalube)

 • 0.8 ลิตร / ขวด
 • เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะของยามาฮ่ามากที่สุด
 • เกรดน้ำมัน API : EXCEEDS SG + JASO MA + Yamaha inhouse test
 • ระดับความหนืดของน้ำมัน SAE : 40
องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะเกรดเดี่ยว
น้ำมันพื้นฐาน: 85 %
ชนิดที่ใช้ "โซลเวนท์" กลั่นน้ำมันแยกออกมา ชนิดที่ใช้ "สารไฮโดร" กลั่นน้ำมันแยกออกมา
สารสังเคราะห์ เช่น PAO, Ester
สารเพิ่มคุณภาพ: 15 %
ป้องกันการสึกหรอ, ป้องกันการรวมตัวกับอ๊อกซิเจน, ทำความสะอาดชิ้นส่วน, โลหะชะล้างคราบเขม่าป้องกันสนิม, ลดการเสียดสี, ปรับลดจุดไหลเท, ป้องกันการเกิดฟองอากาศ
ประเภทของน้ำมันเครื่องความหนืด

น้ำมันเครื่องชนิดเกรดเดียว SAE

ได้เป็นผู้วางมาตรฐานเกี่ยวกับการแบ่งค่าความข้นใสของน้ำมันแต่ละชนิด น้ำมันเครื่องที่มีตัวเลขแสดงค่าความข้นใสต่ำ ความหนืดจะน้อยกว่าน้ำมัน เครื่องที่มีตัวเลขแสดงค่าความข้นใสสูง เช่น SAE 20 และ SAE 50 จะหมายความว่าน้ำมันเครื่องชนิด SAE 50 จะมีความหนืดมากกว่า น้ำมันเครื่องชนิด SAE 20 น้ำมันเครื่องที่มีความหนืดต่ำกว่าเบอร์ที่แสดงไว้หลัง SAE จะตามด้วย W ตัวอย่างเช่น น้ำมันเครื่องชนิด SAE 20 และน้ำมันเครื่อง SAE 20W แสดงว่าน้ำมันเครื่อง SAE 20 W มีความหนืดน้อยกว่าน้ำมันเครื่อง SAE 20 น้ำมันเครื่องที่มี W ตามท้ายมักจะใช้ในฤดูหนาวหรือในที่ๆมีอากาศเย็น (ส่วน YAMALUBE 4T SINGLE GRADE ระดับความหนืดของน้ำมัน SAE : 40 ซึ่งเหมาะสมกับอุณหภูมิบ้านเรา ที่มีอุณหภูมิคงที่ไม่แปรผันมากนัก)

 • 0.8 ลิตร / ขวด
 • เหมาะสมกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะของยามาฮ่ามากที่สุด
 • เกรดน้ำมัน API : EXCEEDS SG + JASO MA + Yamaha inhouse test
 • ระดับความหนืดของน้ำมัน SAE : 20W-40
องค์ประกอบของน้ำมันเครื่อง 4 จังหวะเกรดรวม
น้ำมันพื้นฐาน: 75 %
ชนิดที่ใช้ "โซลเวนท์" กลั่นน้ำมันแยกออกมา ชนิดที่ใช้ "สารไฮโดร" กลั่นน้ำมันแยกออกมา
สารสังเคราะห์ เช่น PAO, Ester
VI Improver: 10%
ช่วยทำให้รวมตัวกับน้ำมันได้ดี
สารเพิ่มคุณภาพ: 15 %
ป้องกันการสึกหรอ, ป้องกันการรวมตัวกับอ๊อกซิเจน, ทำความสะอาดชิ้นส่วน, โลหะชะล้างคราบเขม่าป้องกันสนิม, ลดการเสียดสี, ปรับลดจุดไหลเท, ป้องกันการเกิดฟองอากาศ
ประเภทของน้ำมันเครื่องความหนืด

น้ำมันเครื่องชนิดเกรดรวม

น้ำมันเครื่องชนิดเกรดรวมนี้ อุณหภูมิจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง ความข้นใสน้อยกว่าชนิดเกรดเดียว ดังนั้นน้ำมันเครื่องชนิดนี้จึงสามารถใช้แทนน้ำมันเครื่องชนิดเกรดเดียวได้ ตัวอย่างเช่น น้ำมันเครื่อง SAE 10W40 หมายความว่า ที่อุณหภูมิ -25 C น้ำมันเครื่องชนิดนี้จะมีความหนืดเท่ากับน้ำมันเครื่องชนิด SAE 10W แต่ที่อุณหภูมิ 100 C น้ำมันเครื่องชนิดนี้จะมีความข้นใสเท่ากับน้ำมันเครื่องชนิด SAE 40 (ส่วน YAMALUBE 4T MULTI-GRADE ระดับความหนืดของน้ำมัน SAE : 20W-40 เหมาะกับสภาพอากาศที่มีช่วง อุณหภูมิกว้าง ทำให้สตาร์ทติดง่าย)

 • Yamalube 4AT (AT)
 • 0.8 ลิตร / ขวด
 • เหมาะสมกับเครื่องยนต์ออโตเมติก
  4 จังหวะของยามาฮ่าที่สุด
 • เกรดน้ำมัน API : EXCEEDS SG + JASO MA + Yamaha inhouse test
 • ระดับความหนืดของน้ำมัน SAE : 40
 • Yamalube Gear ดัชนีความหนืดอยู่ที่ 10W-40 และเป็นน้ำมันที่สารลดแรงเสียดทาน โดยมีองค์ประกอบของสารโมลีดีนัม
JASO MB = Low Friction Engine Oil
น้ำมันเครื่องที่ช่วยลดแรงเสียดทานต่ำ เพราะเกียร์อัตโนมัติ ไม่มีคลัทซ์ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้น้ำมันเครื่องที่ช่วยลดแรงเสียดทานสูง
มาตรฐานการทดสอบเกี่ยวกับความเสียดทาน ตามมาตราฐาน JASO
ดัชนีความเสียดทาน วิธีทดสอบ ดัชนี มาตราฐาน
MA MB
ดัชนีค่าความเสียดทานจล
(Dynamic Friction CharacteristicIndex-DFI)
JASO T 904 1.45 หรือมากกว่า 1.45 หรือน้อยกว่า
ดัชนีค่าความเสียดทานสถิต
(Static Friction Characteristic Index-SFI)
1.15 หรือมากกว่า 1.15 หรือน้อยกว่า
ดัชนีเวลา
(Stop Time Index-STI)
1.55 หรือมากกว่า 1.55 หรือน้อยกว่า

ดัชนีความหนืดอยู่ที่ 10W-40 และเป็นน้ำมันที่สารลดแรงเสียดทานโดยมีองค์ประกอบของสารโมลีดีนัม
10W40 + สารลดแรงเสียดทาน = Low Friction Gear Oil
อัตราการเร่งเร็ว,กำลังแรงสูง,ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง และช่วยยืดอายุการใช้งานของเกียร์

- เพิ่มสาร Friction Modifier ช่วยเพิ่มพลัง และอัตราเร่งให้ความรู้สึกนุ่มนวลทุกการขับขี่
- ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิง
- ช่วยลดความร้อน และลดการเกิดอ๊อกซิเดชั่นในเครื่องยนต์ อันเป็นสาเหตุของการเกิดคราบเขม่า หรือคราบสกปรกในระยะยาวได้
- เหมาะสำหรับรถเครื่องยนต์ออโตเมติก NOUVO, MIO
* ห้ามใช้รถเกียร์ธรรมดาเด็ดขาด
เคมีภัณฑ์ของยามาฮ่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ผ่านการพัฒนามาเพื่อรถจักรยานยนต์ ชั้นนำ สำหรับใช้ในการผลิต และใช้เป็นอะไหล่แท้ ในงานซ่อมแซมทั่วไป
1.เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือเป็นตัวเดียวกับที่ใช้ในโรงงานประกอบ (OEM กำหนดให้ใช้)
2.มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากมีคุณภาพสูง
3.มีการรับประกันคุณภาพในงานซ่อม
4.มีความมั่นใจในความปลอดภัยขณะขับขี่ ช่วยลดอุบัติเหตุ
1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำ ไม่มีมาตรฐาน (OEM ไม่นำมาใช้)
2. อายุการใช้งานสั้น เนื่องจากสินค้ามีคุณภาพต่ำทำให้เสียเวลา และค่าใช้จ่ายในซ่อมบ่อย
3. ไม่มีการรับประกันคุณภาพในการซ่อม
4. เป็นที่มาของการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากใช้ของที่ไม่มีคุณภาพ
เป็นปะเก็นเหลวชนิดซิลิโคน สีเทา ใช้แทนปะเก็นแผ่น ไม่มีส่วนผสมของกรด ทนความร้อนสูง ( 250 c ) และแรงดันได้ดี ใช้สำหรับซีล ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ, น้ำมัน, น้ำมันเครื่อง ตามชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์
 • - ลอกปะเก็นเก่าออกให้หมดและทำความสะอาดให้ทั่วชิ้นงาน
 • - ตัดปลายหัวจรวดตามที่ต้องการแล้วต่อเข้ากับหลอด
 • - บีบปะเก็นเหลวให้ไหลออกมาอย่างต่อเนื่องตรงตำแหน่งที่ต้องการ
 • - ประกบชิ้นงานเข้าด้วยกัน แล้วขันน๊อตให้แน่นตามค่าที่กำหนด


เป็นสเปรย์ใช้ทำความสะอาด กำจัดคราบน้ำมัน ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกที่เกิดจากการเสียดสีของเบรก ได้รับการพัฒนาให้แห้งตัวเร็ว และไม่ฟุ้งกระจายในอากาศเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ในขณะล้างทำความสะอาดสิ่งสกปรกจากผ้าเบรก รวมทั้งไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนต่างๆทั้งที่เป็นโลหะ ยางและพลาสติก เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ ในการทำงานของชิ้นส่วนต่าง ๆ ให้มีอายุการใช้งานได้อย่างยาวนาน
ฉีดลงบนชิ้นงานที่ต้องการโดยให้กระป๋องห่างจากชิ้นงานประมาณ 15-20 เซนติเมตร

เป็นน้ำยาล๊อคสกรูกันคลาย ส่วนประกอบของน้ำยาเป็นยางชนิดโพลิเมอร์ชั้นสูงจึงทำให้การยึดแน่นมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษ แห้งตัวในที่ที่ไม่มีอากาศ ทนแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ดี
ใช้กับชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ เช่น สกรูยึดล้อช่วยแรง สกรูยึดเฟือง เดือยหมู สกรูยึดเฟืองเกียร์ เป็นต้น

 • เป็นสเปรย์หล่อลื่นสารพัดประโยชน์ และป้องกันสนิม
 • ใช้หล่อลื่นส่วนเคลื่อนที่ต่าง ๆ เพื่อลดเสียงดังและการสึกหรอ เช่น บานพับ รางเลื่อน รอกคันเบ็ด ลูกปืนล้อสายพาน เฟืองอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ
 • ใช้ป้องกันการเกิดสนิมบนเกลียวต่าง ๆ และ ช่วยคลายการยึดเกาะของสนิมบน น็อต สกรู และข้อต่อท่อเหล็ก
 • ใช้ไล่ความชื้นที่ค้างอยู่ในระบบไฟฟ้า เช่น จานจ่าย ขั้วแบตเตอรี่ ขั้วและปลั๊กไฟต่าง ๆ
ฉีดลงบนจุดที่ต้องการแล้วรอ 3 นาทีเพื่อให้น้ำยาแทรกซึมให้ทั่ว ไม่ควรฉีดพ่นมากเกินไป ยกเว้นกรณีคลายสนิม ควรฉีดซ้ำบ่อย

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งกำลังไปดันผ้าดิสค์เบรคเพื่อหยุดการหมุนของจานดิสค์เบรค ซึ่งจะเกิดแรงเสียดทานระหว่างผ้าดิสค์เบรคกับจานดิสค์ทำให้ล้อหยุดหมุน
 • - เป็นไปตามมาตรฐาน DOT3 (Department of Transportation)
 • - จุดเดือดที่สูงตามมาตรฐาน DOT3 (205-230 องศาเซลเซียส)
 • - มีค่าความหนืดที่เหมาะสมในอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • - ไม่กัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะและยางในระบบแม่ปั๊มเบรค
 • - เป็นตัวกลางถ่ายทอดกำลังโดยของเหลว
 • - เป็นสารหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในระบบเบรค


 • - ควรเปลี่ยนน้ำมันเบรคทุกๆ 2 ปี
 • - สำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าควรใช้น้ำมันเบรคยามาลู้ป เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการเบรคที่สูงสุด


 • - ควรใช้น้ำมันเบรคชนิดเดียวกันกับของเดิม
น้ำมันยามาลู้ป G10 เป็นน้ำมันโช๊คอัพที่เหมาะสมที่สุดสำหรับรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า เนื่องจากได้ผ่านการพัฒนาและทดสอบ แล้ว นอกจากนี้ยังผสมสารที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ช่วยให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้น (คงสถานะของเหลวและมีค่าความหนืด ที่เหมาะสม)
ยามาฮ่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันโช๊คอัพยี่ห้ออื่นๆ เนื่องจากอาจทำให้เกิดการรั่วซึมของน้ำมันโช๊คที่ไม่ได้คุณภาพ (มีค่าความหนืดที่ต่ำกว่าค่า มาตรฐานของยามาฮ่า)

การทำงานของโช๊คอัพที่มีการเสียดสีของชิ้นส่วนต่างๆ อาจทำให้เศษเหล็กปะปนกับฝุ่นละอองที่เข้ามาใน โช๊คซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้โช๊คไม่สามารถดูด ซับแรงกระแทกได้ดีเท่าที่ควรและเสื่อมสภาพ ยามาฮ่า จึงขอแนะนำ น้ำมันโช๊คอัพ ยามาลู้ป G-10 เพื่อช่วนให้โช๊คอัพทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใช้งานรถของท่าน

สภาพของน้ำมันที่เจือปนสิ่งสกปรก

มาตรฐานของ JASO น้ำมันใหม่ ระยะ 20,000 กม.

เศษเหล็กและฝุ่น (mg/25ml)


3.6


18.4ความสกปรก

ยามาฮ่าจึงขอแนะนำให้เปลี่ยนน้ำมันโช๊คอัพ ด้วย ยามาลู้ป G-10 ตามระยะทุกๆ 20,000 กม.