ประเภทธุรกิจ :   ผลิตและจำหน่ายรถจักรยานยนต์และอะไหล่
:   นำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มบริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ ทั่วโลก อาทิ รถจักรยานยนต์ประกอบสำเร็จ (CBU)
    ยานยนต์ทางน้ำ เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ และอื่นๆ
:   ส่งออกรถจักรยานยนต์ที่ประกอบภายในประเทศและชิ้นส่วน
บริษัทแม่ :   บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น)
ทุนจดทะเบียน :   1,820 ล้านบาท
จำนวนพนักงาน :   3,200 คน